Články & návody

Zlatnictví Ladislav Kouřil - snubní a zásnubní prsteny z bílého, červeného i žlutého zlata.

NašeMimčo.cz - kvalitné bavlněné kojenecké oblečení. Možnost odložené platby.

Míka Servis - pravidelný i jednorázový úklid kanceláří.

Dentální hygiena Brno - pro děti i dospělé.

Dokurzu.cz - semináře a rekvalifikační kurzy Ostrava a okolí

WESTPOINT a.s. - úklidové služby Praha.

FoodART agency s.r.o. - svatební catering na míru.

 

Toužíte po dočasném nebo trvalém zvětšení svých rtů

Zvětšení rtů je kosmetický zákrok, který si klade za cíl zvětšit objem rtů popřípadě jejich tvar se zkrášlujícím výsledkem, který vhodně potěší jejich držitelku. Existují různé techniky pro zvětšení rtů, přičemž některé z nich jsou dočasné, zatímco jiné jsou trvalého charakteru.

Co je plastická operace rtů

Plastická operace rtů, známá také jako lip augmentace nebo chirurgické zvětšení rtů, je estetický chirurgický zákrok, který se provádí za účelem zlepšení tvaru nebo velikosti rtů. Existuje několik různých metod pro plastickou operaci rtů, z nichž některé jsou chirurgické, zatímco jiné mohou být minimálně invazivní. Zde jsou některé z možných přístupů, jenž se v současné době hojně používají při chirurgickém zvětšení rtů. Zvětšení rtů operativně může být provedeno několika různými způsoby. Jedním z nejběžnějších postupů je vložení chirurgických implantátů nebo využití vlastního tukové tkáně pacienta.

Injekční náplně neboli dermální výplně

Tato metoda je dočasná a zahrnuje injekci speciální látky, jako je kyselina hyaluronová, která se aplikuje přímo do rtů injekční stříkačkou. Tím se dosáhne dočasného zvětšení a vyhlazení vrásek. Mezi známé náplně, které se využívají pro dermální výplně patří Restylane, Juvederm nebo Belotero.

Vlastní tukový přenos zvaný také Lipofilling

Při tomto zákroku se odeberou tukové buňky z jiné části těla, například břicha či stehen klientky a následně se injikují do rtů. Výsledky jsou trvalejšího charakteru než při použití klasických dermálních výplní. Oproti implantátům má tato metoda, využívající vlastní tělesné tkáně pacienta, menší rizika odmítnutí, než u cizorodých materiálů, nižší riziko vzniku alergických reakcí nebo komplikací spojených s přijetím cizího materiálu.

Odebrání tukových buněk

Jak již bylo naznačeno v tomto případě je třeba odebrat tukovou tkáň z odlišné části těla, obvykle pomocí liposukce a následně je tento materiál injikován do rtů. Nespornou výhodou této techniky je, že umožňuje mnohem přirozenější vzhled rtů. Podobně jako u každé chirurgické procedury, i zde ovšem existují možné komplikace, včetně otoku, modřin nebo neúplného přijetí přenesené tukové tkáně.

Speciální rtěnky a lesky na rty

Kosmetické produkty, jako jsou rtěnky a lesky s vysokým stupněm brilantnosti, mohou vizuálně zdůraznit objem rtů a výrazně i vylepšit strukturu rtů. Některé produkty obsahují ingredience, které lehce podporují otoky nebo mohou působit jako dočasná náhrada za zvětšení rtů.

Chirurgické zvětšení rtů je obecně definováno jako kosmetický chirurgický zákrok, který se provádí za účelem zlepšení tvaru nebo velikosti rtů. Existuje však několik různých přístupů k chirurgickému zvětšení rtů a současně může být zákrok prováděn s různými typy materiálů nebo rozmanitými implantáty. Pro bližší seznámení uvádíme v tomto přehledu některé z aktuálně nejčastěji používaných metod.

Chirurgické implantáty

Chirurgická plastická operace zahrnuje zvětšení rtů pomocí chirurgických implantátů. Tato metoda je obvykle trvalejší, ale zároveň i invazivnější. Chirurg provede zvětšení rtů pomocí chirurgicky vložených implantátů za účelem zvětšení jejich objemu. Během tohoto postupu operatér obvykle vytvoří malé řezy na okrajích rtů a vloží do nich umělé implantáty.

Tyto implantáty mohou být buď syntetického nebo biologického původu. Vybrané implantáty mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je nejčastěji silikon nebo polyethylén. Implantáty jsou vybrány v různých velikostech a tvarových variantách, což umožňuje přizpůsobení výsledného vzhledu přesně na základě individuálních potřeb pacienta. Tato metoda poskytuje trvalý výsledek, nežli je tomu u dočasné injekce. Poskytuje stabilní podoba rtů, ale také sebou přináší určité riziko chirurgických komplikací. Existuje zde nebezpečí chirurgických komplikací, jako jsou infekce, otoky nebo nesprávné hojení ran.

Mucosal Advancement Flaps

Během aplikace techniky nazývající se anglicky Mucosal Advancement Flaps, využívá chirurg tkání uvnitř dutiny ústní k přenesení do oblasti rtů a k následnému vytvoření dokonalého efektu zvětšení nebo úpravy rtů klientky. Tato metoda může být vhodná pro pacienty, kteří hledají subtilnější a sofistikovaný způsob zvětšení rtů.

Kombinované postupy

Pro docílení dokonalého vzhledu mohou někteří plastičtí chirurgové kombinovat různé metody pro dosažení optimálního výsledku. Z běžně dostupných postupů zvětšení rtů toto zahrnuje chirurgickou anebo nechirurgickou volbu. Konkrétně může odborník navrhnout koncepci injekcí dermálních plniv společně s chirurgickým výkonem. Je vždy důležité brát v úvahu individuální potřeby a anatomii pacienta při volbě ideálního postupu. Konečný výběr je na vzájemné domluvě mezi klientkou a operatérem.

Co zvážit před zvětšením rtů

Před zvážením chirurgického zvětšení rtů je důležité diskutovat o všech aspektech s kvalifikovaným odborníkem, včetně očekávaných výsledků, rizik a následného procesu hojení i možnostech péče po zákroku. Je důležité si být vědom(a), že každý chirurgický zákrok nese určitá rizika a rovněž přináší možné vedlejší účinky, proto vyžaduje odbornou konzultaci s plastickým chirurgem i pečlivé zvážení, zda přijmout určitá rizika spojená s podstoupením tohoto zákroku. Z nejčastějších rizik se může jednat o přetrvávající otok nebo výskyt drobných hematomků či vznik infekce. Je důležité si vybrat zkušeného, kvalifikovaného chirurga, který je schopen poskytnout nejen bezpečný a profesionální zákrok, ale taktéž vám může poskytnout cenné informace o nejvhodnějších možnostech podle vašich individuálních potřeb a přání.

Konzultace s chirurgem

Během konzultace je důležité diskutovat o svých očekáváních, zdravotním stavu a možných rizicích spojených s daným zákrokem. Je podstatné dobře porozumět všem aspektům zákroku a mít realistická očekávání ohledně výsledného vzhledu. Plastický chirurg by vám měl podrobně vysvětlit rizika i přínosy každé z přístupný metod a doporučit nejvhodnější přístup pro vaši konkrétní situaci.

Poliklinice Dobrovského v Brně

Ambulantní ordinace situovaná na Poliklinice Dobrovského v Brně, konkrétně v Králově Poli nabízí zájemcům kompletní spektrum kosmetických operací a zákroků v oblasti plastické a estetické chirurgie včetně populárních mini-invazivních zákroků. Všechny procedury se provádí v lokální anestezii a navíc ambulantně, takže klient odchází do domácí post-operační péče bezprostředně po výkonu, bez nutnosti následné hospitalizace. Její prvořadý atestovaný plastický chirurg MUDr. Šárka Stiborová disponuje více než 20letými zkušenostmi v této stěžejní doméně a poskytuje odbornou erudovanou péči všem zájemcům o zvětšení rtů. V případě, že uvažuje o úpravě vaší vizáže, neváhejte kontaktovat tuto kliniku a sjednat si osobní schůzku.

 

Fotografie